Η Koutmos Glass διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση για την τοποθέτηση διπλών τζαμιών και είναι μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, τον μεγαλύτερο θεσμικό συνδικαλιστικό φορέα στην Ελλάδα.

Η ΠΟΕΒΥ καλύπτει το 90% της ελληνικής αγοράς στο εμπόριο των υαλοπινάκων και, ως εκ τούτου, καθορίζει τους κανόνες και ελέγχει την ποιότητα τους. Εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο κλάδο στις συνδιαλλαγές με το κράτος, το ΚΑΠΕ, το ΤΕΕ, τον ΕΛΟΤ και τα Επιμελητήρια.

Επιπλέον είναι ενεργό μέλος της ΓΣΕΒΕΕ και στοχεύει στην εκπαίδευση του κλάδου μέσω σεμιναρίων. Ορίζει τους κανονισμούς και τη θεσμοθέτηση αυτών για την ασφάλεια του πολίτη, οριοθετεί τον έλεγχο και τις προδιαγραφές για ποιοτικά εμπορεύματα.

Είναι ο μόνος θεσμικός φορέας της Ελλάδας που έχει την ευθύνη αντικατάστασης των απλών υαλοπινάκων με ενεργειακούς τελευταίας γενιάς, με σκοπό τη μείωση της υπερκατανάλωσης ενέργειας.